LỤY TÌNH

CĂN NGUYÊN CỦA LỤY TÌNH  Những người có tuổi thơ tổn thương từ trong thai kỳ, thường sẽ xảy ra hệ lụy đến lúc trưởng thành về tâm lý và cách sống. Trường hợp những đứa trẻ khi trưởng thành hay lụy tình, sống dễ bị lệ thuộc, cả nể, con trai thì hèn kém,